Agnieszka Pisulska-Otremba

prof. nadzw. dr hab. n. med.

Przez wiele lat była kierownikiem Katedry i Zakładu Ortodoncji na Oddziale Stomatologicznym ŚAM (dziś SUM) w Zabrzu.

W Tarabuła-Dent zajmuje się leczeniem ortodontycznym.

Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki diagnozowania i leczenia pacjentów z rozszczepami podniebienia, diagnozowania zespołów wad wrodzonych twarzowej części czaszki oraz diagnozowania i leczenia zębów zatrzymanych.