Chirurgia stomatologiczna

Wykonywane zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej są bezbolesne, a stosowane przez naszych lekarzy schematy leczenia zapewniają Państwu bezpieczeństwo i szybki powrót do zdrowia. Wykonywane w naszej praktyce zabiegi chirurgii stomatologicznej obejmują:

 • usuwanie zębów zatrzymanych
 • usuwanie zębów:
  1. zniszczonych próchnicowo
  2. ze wskazań ortodontycznych
  3. mlecznych i stałych u dzieci
  4. dokończenie trudnych lub powikłanych ekstrakcji
  5. u osób obciążonych schorzeniami ogólnymi
  6. o skomplikowanej morfologii korzeni
 • resekcje wierzchołków korzeni
 • operacyjne usunięcie torbieli korzeniowych
 • zabiegi przedimplantacyjne:
  1. podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą i zamkniętą – sinus lift
  2. rozszczepienie wyrostka zębodołowego
  3. przeszczepy kostne auto i allogeniczne
 • usunięcie pozostałości korzeniowej ze światła zatoki szczękowej
 • pogłębienie dna jamy ustnej przed leczeniem protetycznym
 • plastykę wędzidełek warg i policzków
 • kiretaż otwarty
 • pobranie wycinków do badania histopatologicznego
 • odsłonięcie zęba zatrzymanego przed planowanym leczeniem ortodontycznym
 • replantację zwichniętego zęba
 • hemisekcję
 • chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej zęba
 • przeszczep błony śluzowej
 • zamknięcie przetoki ustno-zatokowej – plastyka
 • nacięcie i drenaż ropni