Tomografia komputerowa

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, naszą przychodnię jako nieliczni w Polsce wyposażyliśmy w najlepszej jakości sprzęt diagnostyczny, dedykowany dla stomatologów oraz laryngologów.

Aparat ten gwarantuje wysoką jakość obrazowania a przede wszystkim bezpieczeństwo naszych pacjentów przed narażeniem na niepotrzebne promieniowanie rentgenowskie, a nam pozwala szybko i precyzyjnie diagnozować wszelkie problemy.

DLACZEGO TOMOGRAFIA 3D?

Badania te są nieocenioną pomocą dla stomatologów, ortodontów, endodontów, implantologów, chirurgów stomatologicznych, gdyż z dokładnością do 0,09mm – można zobaczyć kanały zębów, resorpcję korzeni zębów, układ korzeni, twarzoczaszkę, a wszystko to trójwymiarowo i w przekrojach z każdej dowolnej strony! Tomografia CBCT doskonale sprawdza się kiedy szukamy przyczyny bolącego zęba i w poszukiwaniu „który ząb boli” a często nie jest to zupełnie czytelne. Często można uniknąć niepotrzebnego rozwiercania zęba, ponieważ przyczyna może znajdować się kilka zębów dalej.

Tomografia 3D CBCT jest nieoceniona dla laryngologów w diagnostyce zatok, noso-gardła i chrapania – zwłaszcza dla dzieci. Badanie trwa od 12 do 28 sekund wykonuje się je w pozycji stojącej lub siedzącej. Najważniejsza jest jednak redukcja dawki promieniowania RTG jaką otrzymuje Pacjent około 10 razy! i więcej w porównaniu do tomografii klasycznej „szpitalnej”. Na badanie wymagane jest skierowanie od lekarza lub konsultacja w naszym gabinecie.

TOMOGRAFIA 3D

Pracownia RTG – dzięki nowoczesnemu tomografowi jest jedną z najnowocześniejszych pracowni komputerowych 3D w Polsce.

Tomografia 3D jest badaniem wykorzystującym promieniowanie RTG do obrazowania tkanek ludzkiego organizmu w trzech płaszczyznach z rekonstrukcją trójwymiarową 3D. Ponieważ do badania wykorzystywane jest promieniowanie RTG należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo czyli dawkę promieniowania pochłonięta przez tkanki. Dzięki nowoczesnemu tomografowi CBCT jesteśmy w stanie to Państwu zapewnić. Redukcja dawki jest możliwa dzięki technice wiązki stożkowej oraz zmiennym polom obrazowania (wybieramy odpowiednio mały obszar naświetlania). W porównaniu do klasycznych „szpitalnych” tomografów dawka promieniowania jest około 10 razy mniejsza.

Za pomocą tomografu możemy wykonać badania zębów, zatok przynosowych, uszu, stawów skroniowo-żuchwowych, pantomografię oraz zdjęcia cefalometryczne.

Mamy możliwość wykonania badań pantomograficznych oraz 3D

 • Redukcja dawki o 75-90% w stosunku to tradycyjnych urządzeń CT (tomografii spiralnej)
 • Wyjątkowa precyzja w obrazowaniu 3D i rzeczywiste pomiary w skali 1:1
 • Opcja krótkiego czasu ekspozycji minimalizująca ryzyko poruszenia się pacjenta i konieczność ponownego wykonania badania
 • Dostosowanie warstwy obrazowania do budowy morfologicznej pacjenta
 • Wygodne pozycjonowanie pacjenta – lekarz i osoba badana stoję naprzeciwko siebie
 • Proste udostępnianie badań na płytach CD lub Pendrivie pozwalające na komunikację z lekarzami i pacjentami

Podstawą efektywnego leczenia jest jak najlepsza diagnostyka. Naszym Pacjentom oferujemy najnowocześniejszy cyfrowy system obrazowania radiologicznego:

 • RVG (radiowizjografia, zdjęcia rtg punktowe zębów tzw. rentgen punktowy) – czyli cyfrowy rentgen o zminimalizowanej dawce promieniowania do wykonywania zdjęć punktowych (małoobrazkowych). Radiografia cyfrowa (RVG) umożliwia obniżenie dawki promieniowania jonizującego pochłanianego przez pacjenta nawet do 90%. Jest to metoda alternatywna dla tradycyjnych, czyli analogowych zdjęć rentgenowskich. Umożliwia uzyskanie zapisu zdjęcia w formie cyfrowej natychmiast po jego wykonaniu. Zdjęcia są bardzo szczegółowe i wyróżniają się bardzo dużym zakresem kontrastu, co pozwala na uchwycenie wszystkich ważnych w diagnostyce stomatologicznej detali. Metoda radiowizjografii cyfrowej jest obecnie najbezpieczniejszą metodą.
 • RTG pantomograficzny (zdjęcia rtg panoramiczne zębów tzw. rentgen panoramiczny) – popularnie nazywany “panoramą”, gdyż umożliwia ocenę całego stanu uzębienia łącznie ze stawami skroniowo-żuchwowymi oraz zatokami szczękowymi. Badanie to jest niezbędne do oceny stanu zębów pacjenta oraz do zaplanowania leczenia. Dzięki uwidocznieniu wszystkich zębów wraz z strukturami sąsiadującymi jest niezwykle cennym badaniem przesiewowym umożliwiającym wczesne wykrycie zmian patologicznych w kościach szczęki i żuchwy, a także w stawach skroniowo-żuchwowych oraz w zatokach szczękowych.
 • TK (Tomografia Komputerowa) – naszym Pacjentom oferujemy najwyższej klasy tomograf. System jest najnowocześniejszym i najbardziej wszechstronnym systemem obrazowania radiologicznego dostępnym obecnie na rynku. Urządzenie posiada Inteligentny System Kontroli Dawki – optymalne dostosowanie dawki do typu badania, gwarantujące najwyższą jakość obrazowanie przy najmniejszej możliwej dawce. Badanie tomograficzne jest niezbędne przed leczeniem implantologicznym oraz w przypadku niektórych procesów chorobowych kości szczęk i żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych.

BEZPIECZEŃSTWO BADAŃ RADIOLOGICZNYCH

Podobnie jak w przypadku innych procedur medycznych, decyzję o badaniach rentgenowskich należy podjąć po uprzednim zebraniu informacji o pacjencie w postaci wywiadu lekarskiego i oceny jego stanu. Ważne jest racjonalne kierowanie pacjentów na badania radiologiczne oraz używanie do rentgenodiagnostyki nowoczesnego sprzętu zapewniającego stosowanie minimalnych dawek promieniowania RTG.

W naszej pracowni dysponujemy najnowszym sprzętem do rentgenodiagnostyki, a nasz personel jest przeszkolony w stosowaniu minimalnej ilości promieniowania niezbędnej do uzyskania oczekiwanych wyników. Podczas każdego badania pacjent jest zabezpieczony fartuchem ołowianym.

CIĄŻA, A BADANIA RENDGENOWSKIE

Tak jak w każdym aspekcie opieki medycznej, bardzo duże znaczenie ma informacja o tym, że pacjentka jest lub może być w ciąży. Poinformowanie lekarza lub radiologa o ciąży lub możliwości bycia we wczesnej ciąży jest ważne, gdyż umożliwia zaplanowanie diagnostyki w sposób najlepszy zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Zasadniczo ciąża jest przeciwwskazaniem do wykonania badań z zastosowaniem promieniowania X. Wykonanie takich badań u kobiet w ciąży jest ograniczone wyłącznie do niezbędnych przypadków. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie badania TK przed rozwiązaniem, powinno ono być wykonane z zapewnieniem maksymalnej ochrony płodu przed promieniowaniem.

CO WYRÓŻNIA NASZĄ PRACOWNIĘ RTG?

 • Cyfrowe obrazowanie tomograficzne CBCT, Pantomograficzne i Cefalometryczne
 • Zmienne pole obrazowania tomograficznego od 5 cm x 5 cm aż do 10 cm x 10 cm – dla diagnostyki stomatologicznej i laryngologicznej
 • Najwyższej jakości obrazy w rozdzielczości od 90 µm
 • 15-krotnie niższa dawka promieniowania dla pacjenta, w stosunku do tradycyjnych tomografii stosowanych w medycynie!
 • Gwarancja najwyższej jakości obrazowania – doskonały i precyzyjny obraz badania
 • Zdjęcia cefalometryczne z unikatową technologią ONE SHOT – ograniczającą do minimum dawkę absorbowaną przez pacjenta i ryzyko powstania nieczytelnego zdjęcia
 • Przegląd wyników za pomocą dołączonego do badania oprogramowania (badania kompatybilne z takimi programami jak Simplant, NobelGuide, SureSmile
 • Możliwość wykonywania zdjęcia dla osób korzystających z wózków inwalidzkich
 • Wewnętrzna kontrola jakości w pracowni RTG

Zgodnie z najnowszymi wymogami prowadzimy w naszej pracowni regularnie testy podstawowe aparatów. Posiadamy zestaw specjalnych fantomów stomatologicznych do przeprowadzania podstawowych testów fizycznych zgodnych z Polską Normą PN-EN 61223-3-4 oraz Europejską Dyrektywą o Urządzeniach Medycznych. Przy pomocy tych fantomów Inspektor Ochrony Radiologicznej wykonuje comiesięczne testy między innymi pomiaru dawki i rozdzielczości przestrzennej aparatów.

W naszej pracowni wykonywane są również coroczne testy specjalistyczne sprawdzające szczegółowo poprawność i bezpieczeństwo pracy aparatów RTG. Dzięki pełnej kontroli możemy utrzymywać standard naszych usług na najwyższym poziomie stale zapewniając naszym pacjentom maksymalny poziom bezpieczeństwa radiologicznego.

Wszystkie nasze urządzenia posiadają wymagane w Polsce świadectwa jakości i zostały dopuszczone prawnie na rynek polski.

Serdecznie zapraszamy do naszej pracowni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00.

Preferujemy wcześniejszą rejestrację na badania pod numerami 601-501-939 lub (32) 267-40-19.