Rozchwiane zęby to najczęściej objaw zaawansowanej choroby przyzębia, czyli paradontozy. Bakterie, które wywołują tę chorobę, niszczą ozębną – otaczającą ząb tkankę, jednocześnie atakując kość, w której ząb jest osadzony.

W celu ratowania zębów przed coraz większym rozchwianiem, a potem wypadnięciem, należy udać się do stomatologa.Zanik kości da się zatrzymać lub nawet w wybranych sytuacjach możliwa jest odbudowa kości, jednak tylko, jeżeli utrzymana jest dyscyplina leczenia paradontozy.

Leczenie to można podzielić na 3 etapy:

  • Polega na usunięciu złogów nazębnych, wyeliminowaniu miejsc, które utrudniają higienę (m.in. nieprawidłowe plomby, korony, mosty) oraz dobraniu optymalnych akcesoriów do higieny jamy ustnej.
  • Jest konieczny tylko u osób z bardzo zaawansowaną fazą paradontozy. Polega ona na mechanicznym oczyszczeniu patologicznych kieszonek przyzębnych. Na tym etapie w wybranych sytuacjach możliwe jest wszczepienie preparatu sztucznej kości w miejsca z największym zaawansowaniem choroby.
  • Trzeci etap polega na regularnej kontroli stanu dziąseł oraz usuwaniu kamienia nazębnego.