Implantologia

Implant jest “nowym korzeniem”, który wprowadza się w miejsce powstałe po usuniętym zębie. Jest niewielką śrubką o średnicy ok. 2,8-6 mm i długości od 5 do 21 mm. To element, który ma za zadanie zastąpić naturalny korzeń zęba, dlatego swym kształtem przypomina go. Wykonany jest z czystego tytanu, materiału tolerowanego przez tkanki żywe naszego organizmu i całkowicie biozgodnego.

 

WSKAZANIA – Implanty stosuje się w celu uzupełnienia braków zębowych:

 • Brak pojedynczego zęba
 • Brak kilku zębów
 • Bezzębie

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji na temat implantów stomatologicznych.

 

STOSOWANE ROZWIĄZANIA

Zabieg trwa zwykle od 20-50 minut (w zależności od ilości wprowadzanych wszczepów) i jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, przez co jest całkowicie bezbolesny. Współczesna stomatologia oferuje szereg rozwiązań, które odpowiednio dobrane do sytuacji pacjenta, dają niepowtarzalny efekt estetyczny.

W dużym uproszczeniu implantację podzielić można na:

 • Natychmiastową – w czasie jednaj wizyty implantologia usuwa ząb i w jego miejsce wprowadza implant. Wtedy też jest zwykle konieczne użycie boi-materiału. Naturalny korzeń jest nieco szerszy niż implant, dlatego niezbędne jest „dopełnienie” luki poekstrakcyjnym biomateriałem. Procedura ta nie jest jednak możliwa do wykonania we wszystkich przypadkach. Decyzję o rodzaju implantacji podejmuje lekarz.
 • Czasową – lekarz usuwa ząb, w przypadku, gdy ekstrakcja wymagała usunięcia dużej ilości kości, należy ją odbudować. Wprowadza się sztuczną kość a następnie pozostawia się to miejsce na czas
  maksymalnie sześciu miesięcy. Następnie można w tym miejscu przeprowadzić zabieg implantacji. W przypadku, gdy istnieje wystarczająca ilość kości by wprowadzić implant bezpośrednio
  po ekstrakcji, zostaje on wprowadzony. Następnie pozostawia się go na okres 6 miesięcy.

  Po upływie tego czasu implant jest świetnie zintegrowany z naszą kością i można przystąpić do pracy nad odbudową protetyczną (łącznikiem i koroną). W każdym z wyżej opisanych przypadków nasz pacjent natychmiastowo wyposażony zostaje w korony tymczasowe (prowizoria), szczególnie w sytuacjach gdzie implantacja odbywała się w odcinkach ważnych estetycznie i funkcjonalnie.

  W naszej Poliklinice stosujemy z powodzeniem 2 systemy implantologiczne: BEGO i CWM, znajdujące się w ścisłej czołówce producentów implantów na świecie.

DIAGNOSTYKA

Przed zabiegiem, każdy pacjent proszony jest o wypełnienie szczegółowego kwestionariusza stanu zdrowia, wykonane zostaje zdjęcie pan tomograficzny (RVG), oraz w niektórych przypadkach tomografia komputerowa (CT). Następny lekarz chirurg przeprowadza badanie fizykalne oraz analizuje wraz z pacjentem wywiad lekarski. Na końcu wizyty konsultacyjnej lekarz przedstawia pacjentowi najbardziej optymalną formę leczenia oraz przedstawia wstępny kosztorys.

PRZEBIEG LECZENIA

Pacjent decyduje, o jakości pracy protetycznej. Może zdecydować się na wysoce estetyczną, pełnoceramiczną pracę protetyczną lub pracę na podbudowie metalowej. Oba systemy są bardzo wytrzymałe, różnią się wyłącznym efektem estetycznym. Prace metaloceramiczne polecane są głównie w odcinkach bocznych i tylnych.

ZALECENIA PO LECZENIU – INSTRUKCJE DLA PACJENTA

Zalecenia dotyczące dnia zabiegu. Niżej opisane zalecenia opisują wszelkie ograniczenia pacjenta wynikającego z przeprowadzonego zabiegu.

 • Pacjent trzyma zagryziony tampon przez około godziny po zabiegu.
 • Okolicę implantowaną pacjent okłada lodem do późnych godzin wieczornych (również następnego dnia).
 • Dwie godziny po zabiegu pacjent może ssać kostkę lodu by maksymalnie wychłodzić jamę ustną.
 • Tego dnia nie wolno przyjmować żadnych ciepłych posiłków.
 • Przez około 4 tygodnie nie wolno gryźć okolicą implantowaną twardych pokarmów.
 • Należy utrzymywać nader staranną higienę jamy ustnej.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA STOSOWANE W IMPLANTOLOGII

Perfekcyjne planowanie zabiegu implantacji zapewniają systemy komputerowe tworzące trójwymiarowy obraz kości i wykonujące wirtualny zabieg implantacji przed tym właściwym. Systemy te wykorzystywane są w całym procesie leczenia (również przy podnoszeniu zatoki, augmentacji kości czy wyborze łączników). Stosowany system pozwala skutecznie, dokładne i wiarygodne zaplanować umiejscowienia implantów, ich rozmiar, liczbę, oraz rodzaje zastosowanych łączników. Planowanie przed operacyjne gwarantuje krótszy czas spędzany przez pacjenta na fotelu. Ponadto zapewnia natychmiastowe wyposażenie pacjenta w czasową odbudowę protetyczną.

PROFILAKTYKA

Niestety, w większych przypadków(wypadki, nieprawidłowy rozrost szczęki i żuchwy, źle leczone zęby), ciężko mówić o skutecznej profilaktyce. Pamiętać należy, że o zęby trzeba dbać i nie wystarczy sama higiena jamy ustnej. Niezbędne są okresowe wizyty w profesjonalnym gabinecie stomatologicznym.